Volgens de gegevens van de rentebarometer van Immotheker Finotheker zijn de rentetarieven voor woonkredieten de afgelopen weken plotseling sterk gedaald. Wie op dit moment een lening afsluit, kan gemiddeld rekenen op een rentevoet van 3,31%. Dit vormt een aanzienlijke daling ten opzichte van begin november, toen de gemiddelde rentevoet 3,88% bedroeg.

Bij het aangaan van een krediet moet men een "rente" betalen over het geleende bedrag. De "rente" vertegenwoordigt de procentuele periodieke vergoeding voor het lenen van geld. Met andere woorden, het is de vergoeding die aan de bank wordt betaald wanneer men geld leent, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning.

Een koper die op dit moment een lening van €200.000,00 voor een looptijd van 25 jaar afsluit, zal door deze daling naar verwachting gemiddeld €18.000,00 minder rente betalen in vergelijking met begin november.

Deskundigen voorzien op korte termijn geen verdere aanzienlijke dalingen, wat deze periode bijzonder aantrekkelijk maakt voor het aanschaffen van vastgoed.